Disclaimer

Disclaimer

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. De website “www.jvreeswijk.com” en/of subdomeinen zijn niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze websites en/of uit de via deze websites verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze websites vermelde hyperlinks naar andere websites.”

Eigendom

De inhoud van deze websites en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij Jeffrey Vreeswijk. Zonder schriftelijke toestemming van www.jvreeswijk.com oftewel Jeffrey Vreeswijk is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.

Voor informatie: zie contact